Lagboule

 

Lagboule är en idé att komplettera boulespel i Côte d’Azur med ett spel med litet annorlunda twist. Man anmäler sig som ett lag om två personer och spelar med tre klot tre ronder mot andra tvåmannalag. Vi spelar på Boulodrome Marcal Terrats i La Napoule.

 

Efteråt, äter vi en enkel lunch tillsammans på den italienska restauranten La Perla Nera direkt invid banorna. Dagens rätt €11,90, menu €14,90, Pizza €13/15, karaff husets vin ~€5,50 (jan. 2020).

 

Spelplanen lottas inför varje omgång men lagen består. Vi spelar tre omgångar om max 45 minuter. Omgången spelas färdigt och poängen noteras. Om, efter 45 minuter ställningen mellan lagen är lika, då det avbryts, spelas en avgörande omgång.

 

Våra här beskrivna regler gäller i första hand, därefter de sedvanliga, övergripande reglerna 2017 gäller (länk till internationella reglerna) med ett undantag. Vi tillåter öppna skor medan §39 stipulerar the players must wear fully enclosed shoes protecting the toes and heels”. Om någon fråga ej täcks av de internationella reglerna gäller de svenska. Vidare räknare vi inte poäng för att utse vinnande lag utan antal vinster, se nedan.

 

Vi spelar “gladboule” dvs för vårt nöje. Lagen kan sinns emellan komma överens om vad de vill tillämpa under omgången. Vid olika mening gäller då de internationella reglerna.

 

Liten enkel handledning.

 

Vid kast skall båda fötterna vara på marken inom ringen till dess klotet landat. Lillen kastas ut 6 till 10 meter från ringen och skall vara minst 1 meter från död linje. Hamnar inte lillen inom det avståendet får motståndarlaget ta upp lillen och placera den var som helst inom korrekt område. 0,5 m gäller avstånd från hinder i banan.

 

Efter att lillen kastats ut får inga stenar eller andra hinder plockas bort i banan. Nedslagsmärken får dock plattas ut.

 

Om lillen stöts bort gäller följande:

Om båda lagen eller inget av lagen har klot kvar blir omgången oavgjord utan poäng. Omgången spelas om med samma utkastare. Om endast ett lag har klot kvar får detta lag lika många poäng som det har klot kvar att spela och kastar ut lillen i nästa omgång.

 

Om två klot, ett från vartdera laget, är identiskt lika långt från lillen utgår ingen poäng. Vid mätning måste det vara minst 2 mm skillnad för att accepteras.

 

I första hand lös alla frågor inom laget. I annat fall avgör arrangören i samråd med spelarna. Vid olika uppfattning avgör arrangören. Antecknat resultat är slutgiltigt.

 

Vi räknar skillnaden i poäng i varje spelad rond. Poängen adderas för de tre ronderna. Flest vinster ger vinnare och vid lika vinster avgör mest poäng. Om fortsatt lika, avgör ev. inbördes möte och om sådant inte finns, sker särspel. En representant för respektive lag får då kasta mot utkastad lillen och närmast avgör. Detta gäller endast vinnande lag. I övrigt lika lag får dela på platssiffran.

 

Formen har sina begränsningar då man måste föranmäla sig för att kunna delta. Anmälda måste delta för att inte förstöra för annat lag. Vid ojämnt antal lag spelar två lag med tre spelare och två klot vardera. Vi strävar efter att vara maximalt 20 personer, dvs 10 lag men flexibla. Först anmäld ….etc.

 

Vi tar inte upp någon peng men vinnande lag får sin bild publicerad på hemsidan. Bilder från våra spel återfinns på Galleriet.

 

Sista anmälningsdag är onsdagskvällen innan speldagen på fredagen.

 

Vi planerar att spela en fredag i varje månad och formerna får utvecklas efter deltagarnas intresse.

 

Vi skall söka undvika jämna veckor då andra banor spelar. Vid regn eller övervägande hot om regn spelar vi inte.

 

Väderlänkar finns på sidan Nästa spel.

 

Detta är en samlande hemsida för den övergripande informationen.

 

Sammanhållande är Leif B AXELSSON – boule@axelsson.org , boende i La Napoule.

Mobilt telefonnummer + 33 611 792 220 – där mobilsvar kan lämnas och dit SMS kan

sändas. För mer info klicka på länk nedan;

 

Senaste nytt

 

LagVägbeskrivning - Spelplan